Daně

Zpracováváme všechny typy daňových tvrzení ke všem daním v souladu s příslušnou legislativou.Zastoupíme Vás při jednáních se správcem daně i ostatními státními orgány.Řešíme zdaňování příjmů fyzických osob podnikajících i nepodnikajících včetně mezinárodního zdanění příjmů:

Optimalizace zdanění, uplatnění zákonných slev na dani, nezdanitelných částek, posouzení osvobozených příjmů a kombinací souběhů závislých příjmů s jinými druhy příjmů, uplatnění daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu, posouzení daňové uznatelnosti úvěrů spojených s financováním bydlení, kombinace se zahraničními příjmy, rozdělení příjmů mezi spolupracující osoby, uplatnění paušálních výdajů, poradenství k přechodu na nebo z paušální daně.


Řešíme zdaňování příjmů právnických osob – obchodních korporací, veřejně prospěšných poplatníků a společenství vlastníků jednotek:

Správné stanovení základu daně a jeho optimalizace, operace s vlastním kapitálem a výplaty podílů na zisku, daňový režim poskytnutých nebo přijatých úvěrových finančních nástrojů, spojené osoby, daňové souvislosti s pohledávkami a polhůtními závazky, plnění poskytovaná zaměstnancům, zatřídění majetku a stanovení odpisů, majetkové účasti v jiných obchodních korporacích vč. zahraničních, operace s podíly, ukončení činnosti obchodní korporace a likvidace.


Z praxe naší kanceláře – aneb co většinou s klienty řešíme:

  • paušální daň – posoudíme vhodnost vstupu do tohoto režimu a řešíme komplikace s ním spojené,
  • přechody mezi paušálními výdaji a vedení daňové evidence – posoudíme vhodnost přechodu na jiný způsob vykazování výdajů u OSVČ, a pokud to je nutné, zajistíme podání příslušných dodatečných daňových přiznání,
  • problémy plátců DPH – kombinace osvobozených a zdanitelných plnění, krátící a poměrný koeficient, přeshraniční plnění, dovoz a vývoz, dále u potenciálních plátců počítání obratu, nové registrace, jakož i zrušení plátcovství dobrovolně či ze zákona,
  • problémy identifikovaných osob – registrace k dani, povinná hlášení, vstup do jednotlivých zvláštních režimů OSS (One Stop Shop) – týká se i plátců DPH,
  • zdaňování převodů majetku – prodeje, darování a dědění nemovitosti a podmínek pro osvobození příjmů, složitější případy podílového spoluvlastnictví, vypořádání společného jmění manželů, ohlašování osvobozených příjmů,
  • obchodování s finančními nástroji – akciemi, dluhopisy, podílovými fondy, deriváty a dalšími finančními produkty jako jsou např. programy ZONKY, P2P investování apod.,
  • provozování e-shopů – operace se zásobami a jejich správná evidence, zasílání zboží do EU a problémy s e-commerce,
  • COVID – podpora – nemůžeme zapomenout na dobu nedávno minulou, kdy jsme zažili poměrně hektickou a nejistou dobu s covidovou pandemií, plnou legislativních změn a měnících se opatření, v nichž se těžko klienti orientovali. A tak jsme pomáhali s vyřizováním programů na podporu OSVČ a firem se zaměstnanci, jako byl Antivirus A, B, C, A plus, Ošetřovné OSVČ, kompenzační programy MPO – Covid Nájemné, Covid 2021, Nepokryté náklady a další. V posledních měsících jsme také úspěšně vyřizovali kompenzace za povinné testování zaměstnanců, a pokud příjdou nové výzvy, jsme schopni je okamžitě zapracovat dle požadavků našich klientů. Samozřejmě je naším přáním, aby nás již nic takového znovu nepostihlo a my všichni mohli zase normálně pracovat.Pokud máte o naše služby zájem,
zavolejte nám nebo využijte kontaktní formulář
a my se Vám ozveme s nabídkou.

Jméno *
Firma
Typ služby *
Plátce DPH *
Počet dokladů za měsíc *
Počet zaměstnanců v pracovním poměru
Počet pracovníků na DPP a DPČ
Email *
Telefon
Poznámka


Informace o zpracování osobních údajů (ve smyslu GDPR) naleznete zde.

Kontaktní formulář
(pole: jméno, e-mail, telefon, firma, zpráva)